Само 1% от БВП отива за научни изследвания у нас

Финансирането на научните изследвания у нас е от порядъка на 1% от БВП и няма вероятност в близко бъдеще да се увеличи, заяви министърът на образоването и науката Даниел Вълчев. В същото време, в страните от ЕС финансирането е около 2%, в САЩ е 2,5%, а в Япония – 3,5%, стана ясно вчера на конференция в София, на която бе обявено стартирането на Седма Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие.

Друг проблем, посочен от министъра, е разпръснатостта на средствата за финансиране на научните звена, което се дължи на големия им брой. Министърът посочи като пример САЩ, където броят на финансираните научни звена е по-малък, отколкото у нас.

В конференцията участваха и лектори от Европейската комисия, които представиха пред българската академична и бизнес общност основните цели, приоритети, инструменти и правила за участие в Рамковата програма.

Преди 6 години в Лисабон беше поставена амбициозната цел Европа да се превърне в най-динамичната и конкурентна, базирана на знания, икономика в света до 2010 година. „Лисабонската стратегия” се роди успоредно със създаването на „Европейското изследователско пространство”, което е своеобразен пазар за научни изследвания. Две години по-късно в Барселона Европейският съвет беше единодушен за увеличаването на финансирането на научни изследвания до 3% от БВП до 2010 година, две трети от който да е от частният сектор.

В завършилата миналата година 6-та рамкова програма е обхванала 270 проекта, съобщи Даниел Якоб, представител на Европейската комисия от отдела за научни изследвания. Стартиращата Седма Рамкова програма е за период от седем години (2007-2013). Тя ще разполага с общ бюджет от 53,2 милиарда евро. В сравнение с предходната програма, това означава годишно нарастване с близо 30%, което я определя като най-продължителната от всички досега и с най-висок до момента бюджет.

Програмите предоставят възможност за осъществяване на контакт между научните звена не само от Европа, но и света, уточни Даниел Якоб. Той похвали България за успешното й участие в 6-тата рамкова програма и добави, че тази година е много важна за страната ни, защото за пръв път ще участваме в рамкова програма като пълноправни членове на ЕС, а не като приобщена страна.

Коментар