Проучване: сигурността е основна полза от Vista

Увеличената сигурност и гъвкавостта са основните предимства на новата операционна система Vista. Това твърдят 82% от анкетираните в проучване на eMedia сред бизнеса в Европа.

По-малко от половината анкетирани очакват техните компании да преминат към Vista още тази година. Голяма част от запитаните твърдят също така, че преминаването към новата ОС ще попречи на ИТ отделите да се справят с други важни въпроси.

Сигурността е все по-голям проблем за бизнеса. В тази връзка Дейвид Кларк, ръководител на проучването, казва, че анкетираните ИТ специалисти очакват Vista да осигури решение на този проблем.

Коментар