Google тества AI асистент за житейски съвети

Изкуственият интелект е способен да изпълнява десетки лични и професионални задачи