Компютрите на бъдещето ще са енергонезависими

Езикът за програмиране Chain използва нов механизъм за съхранение на данните в паметта, който пести енергия и изчислителни ресурси