Компютрите на бъдещето ще са енергонезависими

Периодичният бекъп не е решение за системите на космически сонди, които трябва да издържат до следващото завъртане на слънчевите панели към Слънцето

Периодичният бекъп не е решение за системите на космически апарати, които трябва да издържат до следващото завъртане на слънчевите панели към Слънцето

Бъдещите компютри ще остават работоспособни и при внезапно спиране на тока, благодарение на разработка на учени от университета Карнеги Мелън в Пенсилвания. Те са създали език за програмиране и системи, готови винаги за постоянни и неочаквани спирания на електрозахранването.

Езикът Chain ще се ползва за писане на програми за компютри, които не се включват в електрическата мрежа. Тези устройства получават енергия непосредствено от окръжаващата среда.

Според разработчиците, бъдещето принадлежи именно на подобни устройства, но следва да се отчита спецификата на енергията от околната среда – тя не винаги е достъпна. Ето защо системите без щепсел трябва да се научат да понасят безпроблемно внезапните прекъсвания на захранването.

За същите компютри мечтаят и създателите на космически апарати, тъй като тази техника зависи от слънчевата енергия, която не винаги е достъпна.

Езиците за програмиране преди появата на Chain не отчитат възможността за прекъсване на захранването на компютъра. Някои програми и операционни системи предвиждат сривове, но всички те работят на един и същи принцип – самосъхраняват се през определени интервали от време.

Такива системи сами по себе си са големи консуматори на енергия. Периодичният бекъп на данните не е решение за системите на космически сонди, които трябва да издържат до следващото завъртане на панелите към Слънцето. Но написаните на езика Chain програми ще предпазят космическите апарати от загуба на данни, когато слънчевите панели се окажат за дълго време в сянка.

Chain има иновативен механизъм за съхранение на данни. При него всички процеси се разделят на малки задачи и статутът на всяка задача – завършена или не – се съхранява, както и резултатите от изпълнението, които се предават на следващите задачи. Те проверяват статута на предишната задача и ако тя е завършена, нейните данни се използват за решаване на новата задача.

Ако захранването отпадне, при възстановяване програмата възобновява своята работа от последната задача, която проверява статута на предишната, преди да пристъпи към действие. Разработчиците твърдят, че подобен метод позволява икономия на електроенергия и изчислителни ресурси, като в същото време е неуязвим към сривовете в захранването.

Коментар