Прости технологии намаляват енергийното потребление

Финансиран от ЕС проект, пробно приложен в Обединеното кралство и България, носи сериозна промяна в потреблението на енергия, съобщи Европейската комисия. Консумацията пада средно с 8%, когато домакинствата разполагат с „информационно табло“ за енергопотреблението си.

Проектът за Цифрова система за управление на енергийните разходи в бита (Digital Environment Home Energy Management System – DEHEMS) показва, че когато потребителят разполага с повече информация за енергопотреблението си и го съпоставя с това на съседите и близките си, той е по-склонен да промени навиците си.

Системата представя данни на всеки шест секунди на малък цифров дисплей. Информацията може да се вижда и в реално време на екрана на телевизор, на мобилни телефони, компютри или чрез приложения за социални медии.

Проектът DEHEMS показва, че съвсем прости технологии могат да помогнат много на Европа да намали енергопотреблението си“, коментира заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус.

DEHEMS може да е в основата на много сериозна тенденция през следващите години. Два търговски продукта са вече на разположение: „Еnergyhive“ и неговата мрежа, която дава възможност на членовете да виждат в реално време своето потребление на енергия без прекъсване чрез уеб браузър, и „Greenica“, който предлага специални продукти за домове, училища и малки предприятия.

След допитване до 1000 респонденти в Обединеното кралство и България, едва 17% от анкетираните посочват правилно най-енергоемкия домашен уред: пералната машина. Това подсказва, че наличието на допълнителни данни ще помогне на потребителите да направят по-информиран избор в енергопотреблението си.

Проектът се развива в партньорство между Hildebrand и IBM. Извлечените от него изводи скоро ще се използват от предприятия в Европа и по света. Внедряването им в по-голям мащаб се предвижда в Smart Grids Australia (проект за 50 000 жилища) и в рамките на инициатива за топлофикационна система в Лондон. Асоциацията на фамилните домове в Бирмингам също иска да използва технологии като DEHEMS, насърчена от резултатите.

Информационното табло на DEHEMS е екран, които може да се разглежда както на самостоятелен монитор, така и на различни преносими устройства, смартфони и персонални компютри. Информационното табло може да показва обобщени данни за средното дневно енергопотребление според броя на спалните помещения, броя на обитателите и вида на сградата.

Тъй като данните се изпращат през интернет до централен сървър, те могат да се сравняват с домакинства от същия тип. По този начин потребителите не само са в течение на потреблението си, но могат да преценят и дали имат високо, средно или ниско потребление, спрямо останалите с техния профил.

Лични данни не се разкриват, но все пак споделяната информация е достатъчна, за да позволи полезно сравнение. Възможно е, например, едно домакинство с една спалня и двама обитатели, изразходващи 17kwh на ден, да бъде информирано, че разходва енергия, еквивалентна на домакинство с трима обитатели и три спални.

ЕС участва в проекта DEHEMS с близо 2,9 млн. евро в общия бюджет от около 3,8 милиона евро. Партньорството по проекта включва различни европейски местни власти, частни фирми и университети. У нас в проекта са ангажирани Община Иваново, Енергийна агенция – Пловдив и Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Коментари по темата: „Прости технологии намаляват енергийното потребление”

добавете коментар...

  1. maxobg

    най големия енерго лапач е хладилника ,не е пералнята !! той работи почти 20 часа на денонощие,а пералнята едва 1 път на ден да кажем ,за 3 часа!! тия в статията нещо ни премятат !! това е моето мнение

  2. ombre

    ombre

Коментар