Откъде идват имената на програмните езици

Езикът Phyton дължи името си английската комедийна група Monty Python

Езикът Phyton дължи името си английската комедийна група Monty Python

Нов предмет, нов късмет. Плюс ново име. Но това не важи само за предметите. До ден днешен се откриват нови вещества, въвеждат се термини във всевъзможни дисциплини, разработват се иновативни компютърни езици. Някои (по-)научни наименования се образуват по определени формули и алгоритми… но невинаги.

В програмирането понякога се използват абревиатури, които са основани на предшестващи езици, а друг път – името на човек, свързан с откритието. Но вдъхновение се черпи и от неподозирани места! Колегите от ITflow.Biz споделят кратката именна история на някои от най-известните програмни езици:

Python

През 1980 г. холандският програмист Гуидо Ван Росъм (Guido Van Rossum) формира езика Python. Единадесет години по-късно, през 1991 г., го представя и пред широката публика. Всичко започва през една далечна коледна ваканция, когато, вдъхновен от програмния език ABC, Гуидо дава живот на новия му скриптов събрат. А откъде произлиза наименованието? Английската комедийна група „Monty Python” е идейният източник за холандеца.

Java

В продължение на 18 месеца (1991-1992 г.) програмистите Патрик Ноутън (Patrick Naughton), Майк Шеридан (Mike Sheridan) и Джеймс Гослинг (James Gosling) разработват новия обектно-ориентиран език по поръчка на компютърния производител Sun Microsystems. Първоначалното име на продукта било Oak, но се оказва, че то е вече заето от друг продукт. Адвокатите предлагат имена като DNA, Java и Silk. Все още не е установено кой точно предлага JAVA като наименование, но е сигурно, че вдъхновение е почерпено от американската кафе верига Peet’s.

Ruby

Юкихиро Матсумото (Yukihiro Matsumoto – Matz) разработва този език през 1993 г. и го нарича на скъпоценния камък рубин (ruby) – рожденият камък на негов колега и приятел. Причина за изобретяването на езика е желанието на Матсумото да замести друг компютърен език, носещ също така скъпоценно наименование – Perl (PEaRL = перла).

Perl (Practical Extraction and Report Language)

През 1987 г. Лари Уол (Larry Wall) е имал за задача да изготвя отчети за системата, която поддържал, но тогава е липсвал достатъчно подходящ инструмент за целта. Той решава да създаде иновативен език, който да комбинира най-доброто от sed, C, awk и The Bourne Shell. Първоначално кръщава творението си на своята любяща съпруга – Глориа. Но скоро го замества с абревиатурата на „Process and Experiment Automation Realtime Language” (Pearl). Заради многото букви „А” е изпусната, а резултатът ви е вече известен.

Forth

През 60-те години на миналия век Чарлз Муур (Charles Moore) работи като програмист в Stanford Linear Accelerator Center на миникомпютър IBM 1130, определян за времето си като машина от „трето поколение”. В процеса на работата си Муур създава нов, много по-добре служещ му от досегашните програмен език. Съзнавайки иновативността си, откривателят определя творението си като език за програмиране от четвърто поколение – FОuRTH (четвърти). Но тъй като IBM 1130 не приема имена с повече от 5 знака, буквата „U” е премахната.

Scratch

Разработен през 2003 г. от MIT Media Lab и партньори, новият програмен език е използван за създаване на програми от деца. Филми, музика, истории и игри са сред нещата, чиито дизайн може да бъде изграден със Scratch. Името е вдъхновено от лекотата на звуковото смесване при диджеите, известно като скреч (SCRATCHing), тъй като със същата лекота се използва и Scratch.

Кристина Кацарска

Коментари по темата: „Откъде идват имената на програмните езици”

добавете коментар...

  1. Борислав

    Много полезна и интересна статия 🙂

  2. Александър

    Отлично!

Коментар