Потребителите на IE и Safari са най-лениви

Потребителите на браузъри Chrome и Firefox имат повишена трудоспособност, докато тези, които ползват Internet Explorer и Safari, са най-лениви, разкри проучване на Cornerstone OnDemand, данни от което публикува TheAtlantic.com.

Резултатите се базират на данни за над 50 000 служители, на които е предложено да изпълнят тестово задание. В изследването са участвали потребители от сферата на телекомуникациите, търговията на дребно и туризма.

Данните сочат, че потребителите на Chrome и Firefox показват най-добри резултати в теста. Те отделят с 15% повече време за работа, отколкото ползващите Internet Explorer и Safari, като освен това продуктивността на първата група потребители е по-висока.

Любопитен факт от изследването е, че изборът на хардуерна платформа не влияе на производителността – потребителите на Mac и PC показват еднакви резултати.

Въпреки резултата от изследването, Cornerstone OnDemand не смята да избира хора за работа, според това какъв браузър ползват. Данните могат обаче да помогнат в комплексната оценка на служителите.

Коментар