Финландски телеком планира най-голямата в Европа „виртуална електроцентрала”

Базовите станции ще споделят мощност с електрическите мрежи