Финландски телеком планира най-голямата в Европа „виртуална електроцентрала”

Виртуалната електроцентрала се явява оптимизирано, разпределено съхранение на енергия
(снимка: CC0 Public Domain)

Телекомуникационният оператор Elisa, базиран във Финландия, планира да изгради най-голямата в Европа „виртуална електростанция” на основата на захранванията на базовите си станции. Проектът ще бъде подкрепен от държавата безвъзмездно с 3,9 милиона евро.

„Виртуалната електроцентрала” представлява разпределено съхранение на енергия (Distributed Energy Storage, DES). Подобна концепция позволява по-рационално използване на енергията и управление на съоръженията за съхранение на енергия. Ако е необходимо, енергията се прехвърля към местните електрически мрежи, отбелязва Data Center Dynamics.

Според телеком-оператора, това е най-големият проект от този вид в Европа. Финансирането се осъществява в рамките на финландската програма за насърчаване на проекти, свързани със зелена енергия – „План за възстановяване и устойчивост”.

Elisa вече е тествала новото решение на 200 базови станции. Компанията очаква DES да ѝ помогне да намали разходите за електроенергия. Системата е получила предварително одобрение от финландския енергиен оператор Fingrid.

Грантът, отпуснат от държавата, ще позволи на Elisa да изгради „виртуално съоръжение за съхранение на енергия” с капацитет до 150 MWh, което се очертава като най-голямото в Европа в областта на системите за съхранение на енергия, дори в сравнение с проектите за централизирано съхранение.

DES използва AI и машинно обучение, за да оптимизира използването на енергия от базовата станция и ефективно да управлява циклите на зареждане/разреждане на батерията. Това превръща резервните захранвания на базовите станции във „виртуална електроцентрала”, способна да споделя мощност с местни оператори на електрически мрежи в случай на неочаквано увеличаване на натоварването.

Новото решение ще осигури алтернатива на изкопаемите горива в някои случаи и освен това ще подпомогне електрическите мрежи, нуждаещи се от допълнителни възобновяеми енергийни източници.

Смята се, че системата не само ще повиши устойчивостта на комуникационните мрежи, но и ще спомогне за спестяване на електроенергия, а също така ще допринесе за постигане на нулеви емисии на парникови газове чрез насърчаване на запълването на хранилищата за енергия от възобновяеми източници.

Коментар