Системите за съхранение на енергия ще достигнат 500 GW до 2031 г.

Европейският пазар на системи за съхранение на енергия ще се увеличи пет пъти през следващото десетилетие (снимка: CC0 Public Domain)

Тъй като възобновяемата енергия играе все по-голяма роля в електроенергийния микс, изграждането на системи за съхранение на енергия върви с ускорени темпове. Wood Mackenzie прогнозира, че очаква глобалният инсталиран капацитет за съхранение да достигне 500 GW до 2031 г. Съединените щати и Китай ще заемат 75% от световното търсене.

Огромна част от прогнозирания капацитет ще се състои от комунални съоръжения за съхранение на енергия. Прогнозите за 2022 г. и 2023 г. обаче са намалени съответно с 34% и 27% поради смущения на пазара в резултат на антидъмпингови и изравнителни мита.

Очаква се пазарът да бъде силно консолидиран през следващото десетилетие. Водещите 10 държави откъм внедряване ще формират 91% от глобалното търсене.

Предвижданията са, че европейският пазар ще се увеличи пет пъти през следващото десетилетие. Планът REPowerEU на Европейската комисия съдържа разпоредби за рационализиране на процесите за издаване на разрешителни за системи за съхранение и фотоволтаични системи и призовава за по-високи цели за възобновяеми енергийни източници, което от своя страна ще стимулира търсенето на системи за съхранение.

Пазарът за съхранение на енергия в Европа ще продължи да бъде доминиран от т.нар. разпределено съхранение. То има многобройни предимства, като едно от най-важните е намалената нужда от пренос на високи мощности и изграждането на подстанции. Освен това прави електрическата мрежа по-децентрализирана и способна да реагира на екстремни метеорологични явления и прекъсвания на мрежата.

Коментар