Данните от градските видео-камери са лесно уязвими

Престъпниците могат да ги ползват като инструмент за целите си