Вирус изнудвач Петя криптира целия твърд диск

Прихваща се чрез линк в електронната поща, който води към маскиран изпълним файл в облачното хранилище Dropbox