50 милиона души са изтеглили приложението Google Classroom

Дистанционно обучение става все по-актуално в условия на пандемия