Жажда: GPT-3 „изпи“ повече от 320 хиляди литра вода, докато се обучава

Центровете за данни изразходват огромни количества течност за охлаждане на AI сървърите

Туитове, написани с GPT-3, са по-убедителни от човешките

Дезинформацията се открива по-трудно, ако е написана от ботове, установи проучване