„Да видиш HTML кода на сайт не е хакване”

Никой разумен човек не би помислил, че е незаконно да преглежда публично достъпен уебсайт и неговия некриптиран изходен код

Телерик стартира безплатни курсове по HTML и CSS

Предстоят обучения по JavaScript, Photoshop, UX и Slice and Dice