Липсва регулация за информацията от IoT

Важно е да се намери балансът между използването на данните, събирани от различни устройства, и личната сфера на човека, заяви адвокат Десислава Кръстева