Софтуерен инструмент разкрива източника на кибератаката

Сравнява фрагменти от кода с база данни на познатите вируси