Параскев Бенчев е новият управител на Тим Вижън

Мениджърът има 13 години опит в системите за управление на бизнеса