Задължителни тестове за ИТ сигурност в ЕС

Специално акредитирани доставчици ще моделират атаки срещу ИТ системите на групи компании от различни индустрии, съгласно директивата NIS