Алианс подготвя глобални HD карти за автономни коли

Инициативата OneMap Alliance планира да създаде до 2020 г. постоянно обновяваща се база данни с навигационни карти, приета от всички автопроизводители