RDDoS атаките вземат връх сред киберзаплахите

Предприятията трябва да използват подхода „винаги нащрек”, що се касае до сигурността и защитата, и да не плащат откупи