Флаш памети превземат центровете за данни

Те пестят пространство и намаляват консумацията на енергия