Компаниите започват активно да внедряват чатботове

Процесът е подкрепен от обработка на естествен език и машинно обучение