Е-обмен на документи във ведомствата от септември

От септември т.г. администрациите трябва да са в състояние да обменят документи помежду си изцяло по електронен път

Администрациите на централните и териториалните органи на изпълнителната власт предоставят общо 1422 услуги, за които се изискват 5985 документа. Голяма част от тях се повтарят, което потвърждава нуждата от премахване на вече обявените 12 удостоверителни документи, заяви председателят на Държавната агенция „Електронно управление‚ Росен Желязков след редовното правителствено заседание.

До края на септември т.г. всички администрации следва да извършат детайлен анализ в три направления – анализ на административните режими, които могат да отпаднат с промени в законодателството; анализ на режимите, при които удостоверителни документи също могат да бъдат редуцирани; и анализ на режими и услуги, при които удостоверителните документи следва да бъдат обменяни като данни без да се изисква техен хартиен носител.

По думите на Росен Желязков, темпът на промените в законодателството зависи от процедурите по обществено обсъждане и съгласуване на законите, както и от дейността на Народното събрание. Възможността за плащане с виртуални ПОС-терминали и задължителното въвеждане на физически ПОС-терминали в администрациите за плащане на различните видове държавни такси също трябва да се случи до есента на настоящата година, допълни той.

От септември т.г. администрациите ще бъдат длъжни също така да обменят всички документи и по електронен път, обяви още председателят на ДАЕУ. „Първоначално това няма да отмени обмена на хартиени документи, но постепенно хартиеният документооборот ще бъде заменен изцяло от електронен”, поясни Росен Желязков.

Държавна агенция „Електронно управление” утвърди единен технически протокол и правила за електронния документооборот, като всички административни структури следва да приведат системите си за е-обмен на документи в съответствие с протокола. Това ще спести време, ресурси, ще позволи повторна обработка на документите и целият процес ще се реализира в сигурна среда.

Коментари по темата: „Е-обмен на документи във ведомствата от септември”

добавете коментар...

  1. хАй

    “сигурна среда”?…. найстина ли го вярвате?

  2. Anonymous

    1422 услуги,
    за които се изискват 5985 документа

    5985/1422 = по 4 документа за 1 услуга

Коментар