Saola Animate – създава HTML5 анимации

Интерфейсът на Saola Animate е структуриран подобно на видеоредактор

С помощта на програмата Saola Animate можете да създавате сравнително лесно интерактивни HTML5 анимации, като използвате различни настройваеми обекти, задавате времеви интервали и работите с множество слоеве.

Приложението е структурирано подобно на видеоредактор. Най-трудното всъщност е да изясните своята идея, защото Saola Animate ще ви помогне лесно да я реализирате с множество типови обекти, вкл. правоъгълници, елипси, HTML джаджи, изображения, аудио и видео файлове, символи и криви.

Редактирането на анимацията е улеснено от наличието на голям набор настройки – можете да задавате позиция и размер, ефекти за преобразуване, запълвания, граници и дори свързани с текста параметри.

Saola Animate поддържа работа с много сцени и слоеве, което улеснява работата по проекти с голямо разнообразие от обекти и елементи. Налични са и автоматични функции, които опростяват промяната на параметрите на обектите и времевата рамка за всеки от тях.

За по-сложни проекти е предвиден мениджър на събития, чрез който можете да дефинирате действия при събития от рода на единичен или двоен клик, пускане и пауза, движение на мишката и др. Всичко това не изисква никакво кодиране, а единствено дефиниране на имена и стойности.

С натискане на един бутон можете да изгледате предварително цялата анимация или избрана част от нея. В допълнение, предвидена е възможност за пускане на анимацията „на живо”, в браузъра по подразбиране. Завършеният проект може да се експортира само в HTML5 формат.

Даунлоуд: Saola Animate

Коментар