Китай внедри 35 хиляди робота за 4 месеца

Промишлените роботи са един от приоритетите на 13-годишния план за развитие на Китай

Индустрията на Китай разчита все повече на роботи, сочи статистика на Forward Business and Intelligence. В периода януари-април 2017 г. в производството на страната са внедрени 35 хиляди робота, което е с 50% повече спрямо същия период на миналата година.

Още през 2013 г. Китай стана най-големият потребител на промишлени роботи с дял от 20%. На следващата година азиатската страна покачи дела си в световното потребление на роботи до 33,3%, а според прогноза на International Federation of Robotics, през 2019 г. делът на Китай ще достигне 40%.

Промишлените роботи са един от приоритетите на 13-я петгодишен план за развитие на Китай, отбелязва digitimes.com. Затова не е изненадващо, че местното производство на роботи расте стремително, както показват данните на Forward Business and Intelligence.

През 2016 г. в страната са внедрени 72 400 робота, или с 34,3% повече спрямо 2015 г. От януари до април 2017 г. са пуснати в действие 35 073 индустриални робота, а това е ръст от 51,7% спрямо аналогичния период на 2016 г.

34 000 от индустриалните роботи, продадени в Китай през миналата година, са местно производство. Тази година се очаква броят на китайските роботи, продадени в страната, да достигне 43 000 броя.

Високото търсене на роботи в Китай се обяснява с два фактора. От една страна се наблюдава тенденция на нарастване на заплатите, което прави роботите икономически по-изгодни. От друга страна, технологичните процеси стават все по-сложни и трудни за ръчно изпълнение.

Коментар