Google и Citrix интегрират облачни услуги

Google и Citrix интегрират облачните си услуги, давайки повече възможности на потребителите

Специалистът във виртуализацията Citrix разшири партньорството си с интернет гиганта Google. Двете компании обединяват усилия в доставката на облачни приложения и десктопи, както и на защитени облачни работни места.

Потребителите вече могат да ползват Citrix Cloud за създаване на защитени работни среди, вкл. Citrix Workspace Service на база платформа Google Cloud Platform. Освен това двете компании интегрират Citrix ShareFile и Google G Suite, което ще позволи на клиентите да имат постоянен достъп до всички данни при използване на различни решения за работна среда Citrix.

Новият плъгин ShareFile дава възможност в защитен режим да се използват съвместно файлове чрез Gmail и Google Drive, а потребителите да получат едно общо хранилище за всички документи. В допълнение, решението Citrix NetScaler CPX вече е достъпно и в Google Cloud.

С интеграция на услугите Citrix Cloud в облака Google Cloud, клиентите на Google получават възможност да добавят виртуални приложения и десктопи, работещи на базата на Google Cloud, и да ги използват съвместно с пакета от програми G Suite.

Коментар