IBM z Systems признат за най-надежден сървър

IBM z Systems оглавява класация за надеждност на сървърните машини

Голямата машина (мейнфрейм) IBM z Systems се посочва като най-надеждната корпоративна сървърна платформа на пазара в момента, според скорошното изследване ITIC 2017 Global Server Hardware and Server OS Reliability, което обхваща 750 организации по целия свят.

Резултатите от изследването сочат, че мейнфрейм системата IBM z Systems има нулев показател по брой инциденти, докато конкурентните решения са регистрирали не по-малко от четири часа престой на сървър в рамките на година.

Сървърите от клас IBM z Systems демонстрират висока отказоустойчивост, измерена със само 58 секунди непланиран престой в продължение на година. В същото изследване отпреди 9 месеца този показател беше 67 секунди.

В категорията мейнстрийм сървъри IBM Power Systems получава най-висока оценка по показателите надеждност и непрекъсната работа, в сравнение с 14 други видове сървърно оборудване и 11 платформи за виртуализация на сървъри.

Освен това сървърите IBM Power Systems имат най-малко време на непланиран престой – 2,5 минути на един сървър за година при всяка Linux платформа.

Изследването разкрива и текущите тенденции в областта на надеждността при експлоатация. Практически всички компании, участвали в анкетата, посочват като ключов фактор при взимане на решение за сървърна система наличието на четири деветки на достъпност – 99,99%, което означава по-малко от 1 час престой годишно.

Почти всички анкетирани са заявили, че 1 час престой им коства над 150 хиляди долара. Една трета от анкетираните приравняват един час престой на 400 хиляди долара загуби за бизнеса.

Коментар