EnterpriseOne 2017 е широко отворена за външни приложения

„Значително улесняваме внедрителите да създават функционалности и да изграждат инсталациите според специфичните изисквания на всеки клиент”, заяви Иван Аржентински, управляващ партньор на ERP.BG, по повод новата версия на EnterpriseOne

Нова версия на EnterpriseOne превръща корпоративната ERP система в пълноценна платформа за разработка на външни приложения. EnterpriseOne 2017.1 идва с важни нововъведения, вкл. възможност за стартиране на външни приложения направо през системата, както и дефиниране на бизнес правила по желание на самите компании, съобщиха от българския разработчик на софтуера – ERP.BG.

„С новата версия EnterpriseOne се превръща в пълноценна платформа и екосистема. Значително улесняваме самите внедрители да създават функционалности и да изграждат инсталациите според специфичните изисквания на всеки клиент. Резултатът е, че клиентите ни ще получават едно уникално решение, създадено с повече мисъл за техния бизнес, техните конкурентни предимства и ноу-хау”, коментира Иван Аржентински, управляващ партньор на ERP.BG.

След като въведе външен API интерфейс за разработка на приложения, сега ERP.BG добавя в системата потребителски бизнес правила, калкулирани атрибути и собствен програмен език, които са важни елементи от общата стратегия, допълни Аржентински.

Въвеждане на бизнес правила

Т.нар. „Калкулирани атрибути” позволяват създаване на бизнес правила по желание на клиента. Това на практика означава, че всяка компания, използваща новата версия на EnterpriseOne, ще може да определя как ще работи системата, какви действия да извършва сървърът, какви проверки да прави и т.н.

Това ще позволи системата много по-лесно да се привежда в съответствие с различни регулаторни изисквания, данъчни закони, както и със собствените правила на фирмата. Самата ERP система вече ще следи за спазването на правилата на компанията, което ще спести много разходи за тяхното налагане, инспектиране и контрол.

Контекстно стартиране на външни приложения

С новата версия потребителите вече ще могат да стартират контекстно разнообразни външни приложения направо в ERP системата, вкл. Windows и уеб приложения. По този начин в нея могат да бъдат интегрирани пълноценно чат програми, социални мрежи, гласови комуникационни услуги, различни IoT устройства и др. При това тази интеграция ще се осъществява изцяло в контекста на текущата работа с ERP системата.

Потребителите на EnterpriseOne 2017 вече ще могат да стартират контекстно разнообразни външни приложения направо от ERP системата

Оперативни анализи в реално време за счетоводни справки

Новата функция Real-Time Operational Analytics (RTOA) позволява създаване на „горещи” справки със скорост близка до тази на BI системите, но включвайки данните към текущия момент. За сравнение, BI системите обикновено показват резултати с давност до предишния ден. При някои дейности оперативните анализи в реално време имат потенциала напълно да обезсмислят наличието на BI софтуера, посочиха от ERP.BG.

Във версия 2017 на EnterpriseOne функцията RTOA е достъпна за счетоводни справки, а в бъдеще се планира нейното въвеждане и за други модули на системата. Тя дори вече е въведена пилотно при клиент на компанията, където използването й е довело до спестяване на над 50 000 човеко-секунди седмично. Освободеният ресурс се използва за по-продуктивна работа от счетоводния екип.

Поддръжка на бар-код системата GS1-128

EnterpriseOne 2017 поддържа комплексна бар-код система GS1-128, която позволява в един бар-код да се закодират едновременно параметри като „Продукт”, „Партида”, „Количество” и много други полета. Това ще подобри възможностите за използване на EnterpriseOne за управление на складове.

Динамични мерни съотношения

Тази функционалност позволява навлизане в индустрии с непостоянни мерни съотношения за продуктите си – например, желязо, гориво и т.н., при които 1 брой може да има различно тегло. В тези сегменти логистиката се води по една мерна единица, а себестойността – по друга, като при всяка транзакция се въвеждат и пазят количествата в една основна и една паралелна мерна единица. Запазва се възможността за работа с неограничен брой мерни единици, които се преобразуват до основната и паралелната мерна единица за всяка транзакция.

Сред останалите промени в новата версия на ERP системата са значителното ускоряване, както и добавената поддръжка на телефонна централа Asterisk 12+, уточниха от разработчика. Добавена е и опция за предотвратяване на „изгубените записвания”, което предпазва всяко въвеждане на данни от неволно презаписване от друг потребител и позволява опростено създаване на нови типове правила.

Коментар