1,4 млрд. души ще ползват 5G мрежи през 2025 г.

Броят на потребителите на мрежи от пето поколение (5G) ще нараства средногодишно с 232% в периода от 2019-та до 2025 г., сочи прогноза на анализаторската компания Juniper Research.

В първата година на разглеждания период към 5G ще бъдат свързани едва 1 млн. потребители, но в края абонатите на мрежите от пето поколение ще достигнат 1,4 млрд. души, очакват анализаторите.

Лидери по брой на 5G връзките се очертават Китай, САЩ и Япония, които заедно ще контролират 55% от общия брой свързвания към 5G през 2025 г. На САЩ, в частност, ще се паднат над 30% от 5G връзките от страна на IoT устройства.

За да стане новота технология конкурентна по качество на оптиката, мобилните оператори ще трябва да проведат мащабни изпитания на своите 5G мрежи в реални условия на работа, отбелязва Juniper Research.

Мрежите, които могат да обезпечат максимална скорост и надеждност на връзките, ще постигнат най-висок показател ARPC (среден доход от един абонат), което ще позволи на операторите да си възвърнат по-бързо инвестициите в 5G, заключава анализът.

Коментар