Гергана Паси номинирана за „Равенство в технологиите”

Като дигитален шампион, Гергана Паси посвещава голяма част от времето си на проекти, свързани с разпространение на цифровите умения, вкл. сред жени и деца (снимка: ПанЕвропа България)

Гергана Паси е българската номинация за наградите „Equals in Tech” (Равенство в технологиите) за 2017 г., съобщиха от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Председателят на ПанЕвропа България и основател на Дигитална Национална Коалиция (ДНК) е изявен представител на жените, ангажирани в сферата на цифровите технологии в България, се посочва в мотивите за номинацията от страна на МТИТС.

Като дигитален шампион, Гергана Паси посвещава голяма част от времето си на проекти, свързани с разпространение на цифровите умения, вкл. сред жени и деца. След основаването на ДНК, тя мобилизира технологичния бизнес и широки екипи от доброволци, с които работи за разширяване на познанията на жените и децата в областта на информационните и комуникационни технологии.

Проекти като „Rails Girls” и „CoderDojo” вече са част от годишния календар на ДНК и достигнаха до стотици момичета на различни възрасти и деца, прохождащи в програмирането. „RailsGirls” обучи над 800 жени напълно безплатно, а инициативата „CoderDojo” изгради мрежа от 80 безплатни клуба по програмиране за над 1000 деца.

„Глобализацията и технологичната революция влиза в медиите като тема, която често предизвиква страх и несигурност. Нашият екип смята точно обратното – и двете правят света по-хуманен и по-конкурентен, но под условие, че човечеството е подготвено за тях”, каза Гергана Паси по повод номинацията.

Тя приема номинацията на МТИТС като признание за важността на темата и като реверанс към доброволците, които отделят от свободното си време, за да предават знанията си на другите. „Това е модерната солидарност на днешния свят”, подчерта Гергана Паси.

Наградите за равноправие на половете в технологиите са организирани от „Международен съюз по телекомуникации” (ITU) и „ООН-Жените” (UN Women). Инициативата Equls: „Глобалното партньорство за равенство между половете в дигиталната ера” е посветена на жените и момичетата с визия за използване на ИКТ и ускоряване на глобалния напредък, за да се преодолее цифровото разделение между половете.

Коментари по темата: „Гергана Паси номинирана за „Равенство в технологиите””

добавете коментар...

  1. Anonymous

    CoderDojo” изгради мрежа от 80 безплатни клуба по програмиране за над 1000 деца.

    1000/80=13 деца за 1 клуб

Коментар