DeepMind изследва влиянието на AI върху обществото

Изкуственият интелект навлиза неизбежно в бизнеса и живота на хората, но това поставя редица етични въпроси. Мнозина анализатори и известни личности предупреждават за рисковете, които технологиите крият за човечеството. С изследване на влиянието на изкуственият интелект се зае британската компания DeepMind, един от водещите AI разработчици, придобита от Googlе през 2014 г.

Новосъздаденото изследователско звено DeepMind Ethics & Society ще се занимава с изучаване на икономическите, социалните и етичните аспекти при внедряване на технологиите за изкуствен интелект. В частност, експертите ще изследват влиянието на AI в решаването на глобални проблеми, ще оценяват перспективите за регулиране в сферата на изкуствения интелект и ще изработват етични стандарти.

DeepMind Ethics & Society планира да извършва междудисциплинарни изследвания, в които ще привлича представители от научната общност и неправителствените организации. Британската компания сама ще финансира проектите. Очаква се първите резултати от дейността на новото звено да бъдат публикувани в началото на 2018 г.

През септември 2016 г. технологичните гиганти Amazon, DeepMind (Google), Facebook, IBM, Microsoft и Apple създадоха некомерсиалната организация „Партньорство за изкуствен интелект”, която се занимава с етични въпроси за приложението на изкуствения интелект. В момента партньори в проекта са още компаниите Salesforce, eBay, Intel, SAP, Sony и редица неправителствени и международни организации, вкл. УНИЦЕФ и Human Rights Watch.

Очевидно, изкуственият интелект не се възприема еднозначно от хората. Наскоро се разрази задочен спор между основателя на Facebook Марк Зукърбърг и предприемача Илон Мъск. Според основателя на Tesla и SpaceX, изкуственият интелект е огромен риск, с който ще се сблъска човешката цивилизация, но Зукърбърг не споделя подобно мнение и смята, че AI технологиите не крият рискове и правят живота ни по-добър.

Коментар