Обучават до 100 000 българи да обработват лични данни

Около 80% от фирмите в България не са готови за трансформацията, която ще влезе в сила на 25 май 2018 г., заяви Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните данни

Въвеждането на новия европейски регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679) ще засегне всички. Няма друга политика,  която да влияе на толкова сфери в живота, заяви Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните данни, по време на форум, организиран от Американската търговска камара в България.

Целта на регламента е да се уеднаквят законодателствата по отношение защитата на личните данни в 28-те държави-членки на ЕС, поясни Караджов, като подчерта, че решението да се регламентира по-голяма отговорност на компаниите към гражданите е резултат от превръщането на личните данни в бизнес за много компании.

Според него, около 80% от фирмите в България все още не са подготвени за трансформацията, която ще влезе в сила на 25 май 2018 г. Най-засегнатите сфери ще са здравеопазването, банковото дело, застраховането, доставчиците на комунални услуги и мобилните оператори, посочи адв. Таня Точева  от адвокатска кантора „Точева и Мандаджиева”.

В условията на непрекъснат обмен на данни в социални мрежи чрез мобилни приложения, облачни услуги и изкуствен интелект почти няма сектор, в който да не се обработват лични данни, заяви Пламен Ангелов от КЗЛД.

С въвеждането на Регламента се разширява сериозно наборът от права на физическите лица. Специално внимание се обръща на защитата на данните за децата. Повишава се изискването за прозрачност, въвежда се отчетността.

Регламентът задължава компаниите, които извършват системно наблюдение на гражданите, по-специално в интернет, както и когато обработват чувствителни данни, да назначат длъжностно лице по защита на личните данни. КЗЛД предлага такова задължение да имат и компании, които обработват лични данни на голям брой лица, например над 10 000.

Според Караджов, за целта ще е необходимо да се обучат между 50 000 и 100 000 души за прилагане на новите правила. Това поражда необходимостта от създаване на Национален център за обучение. Определена е сграда, за чиято реконструкция са необходими 1,5 млн. лв.

„Разчитаме да получим финансиране от бюджета за 2018 г.”, обяви Караджов. Паралелно се работи и за изграждането на онлайн платформа, която може да образова едновременно 10 000 души. За нея Комисията се нуждае от 350 000 лв.

Според Европейската комисия, въвеждането на единни правила ще спести на бизнеса сумарно около 2,8 млрд. евро от правни разходи, посочи Ива Тодорова, член на борда на Американската търговска камара в България и председател на Дигиталната работна група. По нейните думи, новата правна рамка гарантира по-добра защита на правата на гражданите, а санкциите за нерегламентирана обработка на лични данни варират в зависимост от нарушенията до 2% (или до 10 млн. евро) и до 4% (или до 20 млн. евро) от годишния оборот на компанията.

До края на годината КЗЛД съвместно с МВР ще внесе за разглеждане в НС закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. В преходните и заключителни разпоредби ще бъдат внесени промени в редица секторни закони, които трябва да се преведат в съответствие с новия регламент.

Коментари по темата: „Обучават до 100 000 българи да обработват лични данни”

добавете коментар...

  1. Diko

    Толкова ли е трудно да се направи едно e-обучение с електронен селф тестинг, с доп. тест на место за лиценз? И нека тоова е-обучение да е публично достъпно!

Коментар