Щитът за личните данни между ЕС и САЩ работи

Доклад на Европейската комисия отчита, че щитът за личните данни продължава да гарантира адекватно ниво на защита при трансатлантическия обмен

Щитът за личните данни, обменяни между ЕС и САЩ, функционира, но може да се подобри още, сочи първият годишен доклад по темата, публикуван тази седмица от Европейската комисия.

Въведен през август 2016 г., щитът има за цел да защити личните данни на всички лица в ЕС, предавани към дружества в САЩ за търговски цели. „Трансатлантическото предаване на данни е от основно значение за нашата икономика, но основното право на защита на личните данни трябва да бъде гарантирано и когато личните данни излизат от ЕС. Нашият първи преглед сочи, че Щитът за личните данни функционира добре, но прилагането му може още да се подобри“, заяви Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

По нейните думи, щитът за личните данни не е документ, лежащ на някой рафт. Той е живо споразумение, за което трябва активно да следят както ЕС, така и САЩ, за да се гарантират високите стандарти за защита на данните.

Като цяло докладът показва, че Щитът за личните данни продължава да гарантира адекватно ниво на защита на личните данни, предавани от ЕС на участващите дружества в САЩ. Органите на САЩ са въвели необходимите структури и процедури, за да се осигури правилното функциониране на щита, като например нови възможности за правна защита за гражданите на ЕС.

Създадени са също процедури за обработка на жалби и за правоприлагане и е засилено сътрудничеството с европейските органи за защита на данните, отчита докладът.

Процесът на сертифициране функционира добре – Департаментът по търговията на САЩ вече е сертифицирал над 2 400 дружества. Що се отнася до достъпа до лични данни от публичните органи на САЩ за целите на националната сигурност, продължават да са в сила необходимите гаранции от страна на САЩ.

В доклада се предлагат редица препоръки, за да се гарантира успешно функциониране на Щита за личните данни. Сред тях са редовен мониторинг от Департамента по търговия на САЩ върху начина, по който дружествата спазват задълженията си по Щита за личните данни, както и по-добро осведомяване на гражданите в ЕС за това как да упражняват правата си и да подават жалби.

Препоръчва се също назначаване във възможно най-кратък срок на постоянен омбудсман по Щита за личните данни. Европейската комисия ще работи с органите на САЩ по предприемане на последващи действия по препоръките й през идните месеци.

Коментар