Отлични перспективи за цифровата реклама

В близките години пазарът на цифрова реклама ще расте стабилно

Пазарът на цифрова реклама ще расте с 18% средногодишно в близките пет години, прогнозира изследователската компания Juniper Research. От 184 млрд. долара през настоящата година, обемът на световния пазар ще достигне 420 млрд. долара през 2022 г.

В категорията цифрова реклама анализаторите включват рекламата, доставяна посредством носими, мобилни и настолни устройства, както и чрез рекламни дисплеи извън помещенията.

Ръстът на пазара за цифрова реклама не може да бъде спрян дори от блокиращите програми, въпреки че влиянието на адблокърите става значително. През 2022 г. тези програми ще отнемат 19% от обема на онлайн рекламата.

В същото време, благодарение на технологиите за изкуствен интелект, рекламата ще става по-целенасочена и ненатрапчива. Към 2022 г. подобни технологии ще се използват в около 75% от общия обем доставяна реклама, сочи анализът на Juniper Research.

Коментар