Търсенето на сървъри расте с бързи темпове

Цифровата оптимизация във всички сектори на икономиката обуславя засиленото търсене на сървърно оборудване

Продажбите на сървъри в световен мащаб ще нараснат тази година със 7,1%, достигайки 12,65 млн. броя, прогнозира изследователската компания Digitimes Research. За сравнение, сървърният пазар през 2016 г. възлизаше на 11,81 млн. броя.

Digitimes Research очаква търсенето на сървъри да остане високо и през следващата година, когато продажбите ще се увеличат с 8,5%, достигайки 13,73 млн. броя. Тенденцията на ръст на сървърния пазар е обусловена от нуждите на центровете за данни.

Почти във всички сектори на икономиката, вкл. транспорт, търговия на дребно и промишлено производство, здравеопазване, услуги и дори селско стопанство, се наблюдава стремеж към оптимизация на база цифрови технологии. А това поражда необходимост от нови изчислителни мощности и системи за съхранение, вкл. в облака.

В допълнение, търсенето на сървърно оборудване е стимулирано и от развитието на интернет на нещата (IoT). Накрая, центрове за данни от ново поколение възникват и в отговор на бързото развитие на автономния транспорт, заключава анализът.

Коментар