Брекзит влоши прогнозата за ИТ разходите в ЕМЕА

Разходите за информационни технологии в региона ЕМЕА (Европа, Близък изток и Африка) ще достигнат 974 млрд. долара тази година, бележейки ръст от 1,6%, прогнозира Gartner. През 2018 г. се очаква ръст от 4,9% до 1,2 трлн. долара, сочи докладът на анализаторската компания.

Но докато някои сегменти бележат ръст, при други се наблюдава спад. През 2017 г. разходите за ИТ системи за дейта центрове са се увеличили с 1,1%, при корпоративния софтуер има ръст от 7,6%, при ИТ услугите – от 2,5% и при устройствата – с 2,6%. Но при комуникационните услуги Gartner отчита спад от 0,6%.

Великобритания е най-големият пазар на ИТ услуги в ЕМЕА и спадът от 3,1% там през настоящата година влияе силно на прогнозата на Gartner за целия регион. Слабият паунд и политическата неопределеност след Брекзит са причина за намаляване на ИТ разходите в страната, докато на останалите големи пазари се наблюдава ръст.

Значително влияние оказва и бързото повишаване на курса на еврото спрямо долара. Това е стимул за държавите от еврозоната да отложат разходите за ИТ до 2018 г. в очакване на още по-ниски цени в долари.

Но възстановяването през 2018 г. ще означава нещо повече от валутни ефекти. Силното търсене на корпоративен софтуер и ИТ услуги в региона свидетелства за значителна промяна в структурата на ИТ разходите, коментира Gartner.

Компаниите като цяло съкращават разходите за притежание на ИТ оборудване и увеличават разходите за потребление на ИТ услуги. Въпреки очакваното подобрение през 2018 г., разходите за сървъри, принтери, хранилища за данни, мрежово оборудване, мобилни устройства и дори хардуерна поддръжка няма да се възстановят до нивото от 2016 г.

Като цяло, през 2018 г. общите разходи на компаниите в ЕМЕА ще се увеличат с 2,8%. Всички категории на корпоративните ИТ разходи ще се върнат отново към растеж, но само ИТ услугите и софтуерът ще отбележат голям подем – съответно с 4% и 7,6%. Разходите за устройства и услуги ще продължат да намаляват.

Коментар