Световна математическа конференция с наше участие

Владимир Арнолд се счита за един от най-големите математици на нашето съвремие (автор: Светлана Третьякова, CC BY-SA 3.0)

В седмицата непосредствено преди нашите коледни празници, от 18 до 23 декември, в Москва се състоя едно от най-значимите събития в света на висшата математика за 2017 г. Конференцията „Contemporary mathematics” (Съвременна математика), организирана в чест на осемдесетата годишнина на големия математик Владимир Арнолд (1937-2010 г.) събра стотици учени от цял свят.

Конференцията бе посветена на темите, които са интересували приживе самия В.И.Арнолд – теория на особеностите, топология, диференциални уравнения и динамични системи, математическа физика, теория на представянията, алгебрична геометрия.

На конференцията бяха представени 20 пленарни и 40 секционни доклада. Общо в нея участваха около 250 изследователи в сферата на висшата математика от цял свят.

Вниманието към научната дейност и наследство на В.И.Арнолд е напълно оправдано. Той се счита за един от най-големите математици на нашето съвремие със значителни постижения в теорията на динамичните системи, топологията, алгебричната геометрия, класическата механика и др.

Големият учен е бил известен и със своя лесен за възприемане стил на преподаване и представяне на своите работи, съчетаващ математическа строгост с физическа интуиция.

На световната математическа конференция в Моска от българска страна участва чл.кор. проф. Емил Хорозов (снимка: БАН)

От българска страна в конференцията „Contemporary mathematics” бе поканен да участва чл.кор. проф. Емил Хорозов, един от учениците на В.И.Арнолд и негов докторант през 70-те години на миналия век. Темата на неговия доклад беше „Множествени ортогонални аналози на класическите ортогонални полиноми, интегрируеми системи и матрични модели” (Multiple Orthogonal Analogs of Classical Orthogonal Polynomials, Integrable systems and Matrix Models).

Професор Е.Хорозов е дългогодишен преподавател във Факултета по математика и информатика на Софийския университет и гост-преподавател в редица чуждестранни университети. Освен в научните среди, той стана по-широко известен у нас и със своята обществена позиция – като директор на Фонда за научни изследвания 2010-2011 г. той извърши цялостна проверка и състави доклад за нарушения от много сериозен характер, свързани с неправомерното разпределение/съответно „усвояване” на стотици милиони лева.

В края на 2013 г. проф. Хорозов издаде книгата „Проектният бизнес и ограбването на науката – наръчник на управляващия мошеник”, в която описва фактите около фонд „Научни изследвания”.

Коментар