Подобряват сигурността на Wi-Fi с криптиране WPA3

Браншовата организация Wi-Fi Alliance работи за подобряване на технологиите за защита на безжичните връзки Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2). Очаква се нов усъвършенстван алгоритъм за криптиране WPA3, съобщава сайтът на организацията.

Съществуващата технология WPA2, поддръжката на която е задължителна за всички сертифицирани Wi-Fi устройства, ще продължи да се използва и бъдеще. Но Wi-Fi Alliance планира да внесе подобрения, които повишават сигурността, „в съответствие с еволюцията в ландшафта на сигурността”, поясняват от алианса.

Тази година се очаква внедряване на четири нововъведения, които ще станат част от WPA3. Две от тях повишават надеждността в случаи, когато потребителите избират слаби пароли, и опростяват конфигурирането на устройствата с прости дисплеи и въобще без такива.

Третата функция ще подсили защитата в отворени мрежи, благодарение на индивидуализирано криптиране на данните. И накрая, предстои въвеждане на 192-битово криптиране, аналогично на използваното в Commercial National Security Algorithm (CNSA) Suite, което ще повиши сигурността в правителствени и военни структури, а също и в производствени предприятия.

Коментари по темата: „Подобряват сигурността на Wi-Fi с криптиране WPA3”

добавете коментар...

  1. Мамата си трака

    Ще ни стъжнят и усложнят живота да купуване нови устройства телефони, мрежови адаптери и wifi рутери с поддръжка на новата измислица WPA3.

    Това си е терор спрямо потребителите, да забраняват и блокират мрежи без да осигурят плавен преход от поне 5 години за подмяна на огромен брой устройства.

    За Европейски съд са за защита правата на потребителите.

  2. LubyMiner

    Файда.. Ние минахме вече на друго ниво генерално.. Голяма част от мрежите вече са отворени и се секюрват на апликейшън лейър, па те да правят и WPA осемнайсе ако искат.. 🙂

Коментар