Завърши изграждането на среда за е-плащания

Завърши изпълнението на проекта на Министерство на държавната администрация и административната реформа “Разработване на среда, осигуряваща електронни заплащания в процеса на предоставяне на административни услуги по електронен път”.

Целта на средата (pay.egov.bg) е да осигури техническа връзка и ефективна комуникация между различните институции на държавно и общинско ниво и банките в страната. По този начин всички потребители в България ще получават по-бързи и удобни услуги при работата си с администрацията.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

За първи път, благодарение на средата, институциите ще бъдат известявани за получени плащания автоматично и в реално време. Трансферите ще се отразяват директно в информационната система на администрацията – получател (НАП, КАТ, НОИ, митници, общински служби и др.), като потребителите ще имат по-бърз и лесен достъп до услугите, за които заплащат.

Общинските администрации в България също могат да се включат в единната среда за електронни плащания. Предстои поетапното присъединяване на доставчици на административни услуги, разширяване на видовете услуги, както и сключване на споразумения с желаещите да се включат в средата банки.

Първите администрации, които още в началото на октомври 2008 г. се включиха в средата за е-плащания, са общините Дряново и Шабла и Националната агенция за приходи, а първите платежни оператори в проекта са Централна кооперативна банка, Първа инвестиционна банка и “Ипей” АД.

Единната среда ще служи като връзка на администрациите – доставчици на електронни услуги – с всяка от участващите банки и платежни оператори и ще позволява на българските потребители да заплащат по електронен път услугите, заявени в портала на електронното правителство www.egov.bg или в регионалните административни портали.

В момента много администрации предоставят електронни услуги на гражданите и бизнеса, но при реализацията на всички от тях пред потребителя стои възможността да заплати услугата единствено по класическите начини – в брой, на гишетата на съответната администрация или по банков път. Средата за електронни разплащания решава това неудобство.

Чрез средата потребителите ще могат да заплащат всички или избрани свои задължения със своята банкова карта, директно от банковата си сметка или използвайки регистрациятаси при оператор за електронни разплащания. Плащането ще се осигурява от платежните оператори чрез съществуващите системи за плащания, които и към момента извършват своята дейност в съответствие с действащата нормативна уредба и ползването на съществуващите платежни механизми.

Всеки потребител, желаещ да ползва средата за е-разплащания, трябва да се регистрира в порталното приложение на софтуера, като създава свой клиентски профил.

Коментар