Учени ни приближават до изкуствения мозък

Задава се ново поколение изкуствени мозъци, способни да подобрят съществуващите възможности на AI системите

Нов вид свръхпроводящ превключвател може скоро да позволи на компютрите да вземат решения подобно на начина, по който го правят хората. Ако това се случи, изкуственият интелект може действително да се превърне в „изкуствен мозък”. В бъдеще тази нова технология би могла да се окаже по-ефективна от човешкия разум в области като транспорта и медицината например.

Подобно на биологичния мозък, превключвателят „се учи”, като обработва електрическите сигнали, които получава, и произвежда подходящи изходни сигнали, обясняват изследователите от Националния институт по стандарти и технологии (NIST) в САЩ, разработващи системата. Процесът репликира функцията на биологичните синапси в мозъка, които позволяват на невроните да комуникират помежду си.

Изкуственият синапс, описан в публикация на Science Advances, има формата на метален цилиндър и е широк 10 микрометра. Той е проектиран така, че да може да се учи чрез опита или дори от околната среда.

Както става все по-често в областта на изкуствения интелект, синтетичният превключвател се оказва по-добър от биологичния си аналог. Той използва много по-малко енергия, отколкото мозъка на човека. Освен това „изстрелва” сигнали много по-бързо от човешките неврони – 1 милиард пъти в секунда. За сравнение, човешките синапси изпращат сигнали по около 50 пъти в секунда. Това има значително въздействие върху обработката на информация, тъй като колкото е по-голяма честотата на излъчваните и получаваните електрически сигнали, толкова по-силна става връзката между синапсите.

Иновативният комутатор има за цел да подобри възможностите на т.нар. „невроморфни компютри”, способни да поддържат изкуствения интелект, което някой ден може да се окаже от жизненоважно значение за подобряване на способността за възприемане и вземане на решения от интелигентните устройства – например, самоуправляващи се автомобили и дори диагностични инструменти за откриване и третиране на рак.

Най-големите производители на автомобили в света инвестират в технологии, които могат да заменят човека-водач, но все още са далеч от тази цел. Независимо от това колко безопасни са автомобилите без шофьор, в крайна сметка AI-водачът рано или късно ще се изправи пред моралната дилема – да реши дали да даде приоритет на безопасността на своите пътници или на други хора, които биха могли да бъдат замесени в потенциален сблъсък. Интелигентният превключвател би могъл да е основа на изкуствен мозък с много по-голям капацитет да се справи с подобни сложни решения с елементи на етични дилеми.

Комутаторът може също така да помогне за разработване на по-прецизен изкуствен интелект, който диагностицира сърдечни заболявания или ракови състояния. Например, лекарите от болница „Джон Радклиф” в Оксфорд, Великобритания, неотдавна успешно изпробваха изкуствен мозък, който надминава способността им да откриват животозастрашаващи сърдечни заболявания. В тази област новият превключвател може да изиграе критична роля.

Докато AI може да промени изцяло представите ни за медицината, конвенционалните компютри, които управляват тези системи за изкуствен интелект, все още се борят с привидно по-прости задачи като разпознаване на контекста. Това е така, защото – според изследователите от NIST – те не пазят спомените по същия начин като човека. Нашият мозък обработва информацията и съхранява спомените в синапсите едновременно. Компютрите обаче изпълняват двете задачи поотделно. Новият изкуствен синапс се справя и с този проблем, позволявайки на компютрите действително да наподобяват човешкия мозък.

Въпреки че превключвателят все още е в ранен етап на изпитания, изследователите са убедени, че той ще може някой ден да захранва ново поколение изкуствени мозъци, способни да подобрят съществуващите възможности на системите за изкуствен интелект.

Коментар