Инфодизайн е новият TeamViewer дистрибутор за България

„TeamViewer е изключително популярен в световен мащаб, работи на повече от 400 милиона устройства, от които поне 25 милиона са свързани към него по всяко време. Ето защо сме силно развълнувани от това партньорство”, каза Надежда Еремиева, управител на Инфодизайн България

Инфодизайн България, дистрибутор с добавена стойност, специализиран в доставката на решения за сигурност, подписа договор за представителство с Team Viewer, водещият световен софтуерен производител на решения за IoT, свързаност, мониторинг, поддръжка и сътрудничество.

Съгласно договора между двете компании, Инфодизайн става единственият локален представител на TeamViewer за България, който ще доставя общопризнатите решения до партньорската си мрежа, наред с консултации и поддръжка за тях.

„Осигурявайки по-добра дистанционна поддръжка от всяко друго софтуерно решение, TeamViewer се радва на доверието както на потребителите, така и на бизнеса. Продуктът е изключително популярен в световен мащаб, работи на повече от 400 милиона устройства, от които поне 25 милиона са свързани към TeamViewer по всяко време. Ето защо сме силно развълнувани от това партньорство”, каза Надежда Еремиева, управител на Инфодизайн България.

В рамките на сътрудничеството, Инфодизайн България ще доставя най-новите и усъвършенствани решения на TeamViewer за отдалечена поддръжка, отдалечен достъп и онлайн срещи на българския пазар. Един от ключовите продукти е TeamViewer 13, най-новата версия на водещото решение на TeamViewer, която е по-бърза, по-надеждна и позволява на потребителите да осигурят по-ефективна дистанционна поддръжка без усилие.

Инфодизайн България акцентира и върху TeamViewer IoT, чиято ключова характеристика е способността да осъществява достъп и да контролира IoT устройства навсякъде по света. Този нов продукт прави IoT устройствата готови за броени минути и се явява мощно средство за наблюдение, достъп до тях и управление.

Инфодизайн България ще доставя на пазара у нас най-новите и усъвършенствани решения на TeamViewer за отдалечена поддръжка, отдалечен достъп и онлайн срещи

Наред с тези два продукта, портфолиото на TeamViеwer включва и много други решения, които осигурят непосредствени предимства за своите потребители. Подробности за тях, както и за останалите продукти и услуги на дистрибутора са публикувани на уебсайта на Инфодизайн. Компанията има 25-годишен опит, а екипът й от специализирани консултанти помага за повишаване на ефективността и сигурността на всякакъв тип бизнес проекти – както в България, така и в чужбина.