ICN.Bg осигури безплатен хостинг за над 1500 деца

„Решихме да подкрепим проекта DigitalKidZ: Училище с „отворен код”, защото вярваме, че децата трябва да получават достъп до съвременно и модерно образование”, сподели Гергана Кузманова (вляво), маркетинг директор на хостинг компанията ICN.Bg

Над 1500 ученици на възраст между 8 и 16 години ще получат безплатен хостинг за една година, като част от обучението си в DigitalKidZ: Училище с „отворен код”. В рамките на програмата учениците ще бъдат подготвени да създадат първите си уеб сайтове и да се научат да пишат истински код, участвайки в учебни проекти, които са изцяло свързани с реалния живот и бизнеса.

„Решихме да подкрепим този проект, защото вярваме, че децата трябва да получават достъп до съвременно и модерно образование, за да повишат своята медийна и дигитална грамотност”, сподели Гергана Кузманова, маркетинг директор на хостинг компанията ICN.Bg.

„Използвайки нашата платформа bgschool.bg, която има за цел да насърчи развитието на всички български училища и бъдещите ИТ специалисти в тях, ще предоставим на участниците в проекта безплатен хостинг за една година, което ще им даде възможност да упражнят на практика всичко, което ще научат в рамките на програмата”, допълни Кузманова.

През февруари стартира пилотната фаза на проекта, като в нея ще участват 15 училища от София, Казанлък, Сливен, Банско, Враца, Тутракан, Стамболийски, Божурище и Ветрен. В петък се проведе и първото обучение за преподаватели по информационни технологии от училищата, които вече са се регистрирали за участие в проекта – в частност, по образователната методология за преподаване на „компетенциите на 21 век”, разработена от Фондация „Дигиталните деца”, и това как да я прилагат на практика.

Програмата DigitalKidZ: Училище с „отворен код” повишава мотивацията на децата и ги подготвя за съвремието, в което живеят, като се фокусира върху развиването на ключовите „компетенции на 21 век”, които са квалифицирани от Европейската комисия като задължителни за успеха на всяко общество във времето на дигитална революция, а именно:

  • „Умения за учене” – критично мислене, креативно мислене, сътрудничество и комуникация;
  • „Граматически умения” – информационна грамотност, медийна грамотност и технологична грамотност;
  • „Житейски умения” – умение за гъвкавост, инициатива, социални умения, продуктивност и управление.

Методологията на DigitalKidZ: Училище с „отворен код” е вдъхновена от бизнеса и тенденциите за развитие на икономиката и цифрово-зависимото общество, като интегрира в себе си съвременните образователни методи и опита на финландската образователна система, която поставя детето в центъра и го учи чрез работа по проекти. Целта е децата да развият своето логическо мислене и да изследват взаимовръзката човек-технологии-свят, което да повиши мотивацията им за учене.