По-високата заплата мотивира най-силно смяна на работата

Най-важната причина да си търсим нова работа е по-добра заплата от тази, която понастоящем получаваме, сочи международно онлайн изследване в 10 европейски страни (България не фигурира сред тях), на което се позовава Zaplatomer.bg, проект на JogTiger.bg.

Повечето пари и материални придобивки са решаващият фактор за 63% от хората при избора между различни предложения за работа и основен критерий за смяна на работното място при близо три четвърти от тези, които имат усещането, че не са добре платени.

Атрактивната длъжностна характеристика е вторият по важност фактор при вземането на решение за смяна на работното място. По-ангажиращата работа пък e силен мотиватор за промяна за доволните от сегашната си заплата. Това обяснява и третия по значимост критерий – вдъхновяваща и стимулираща среда, в която един служител може да се възползва максимално от своите знания и умения.

Тези факти се открояват в последното международно проучване на удовлетвореността и предпочитанията, свързани със заплатите, проведено от Paylab.com през ноември и декември 2017 г. сред 41 321 респонденти в 10 европейски държави.

Според обобщените резултати от проучването, ключовите въпроси с най-висок приоритет за работещите хора, когато те трябва да избират между различни предложения за работа, са:

 1. Какво ще получа?
 2. Дали новата ми работа ще е по-интересна?
 3. Какви възможности за развитие ще имам?

Промяната в кариерата трябва да си струва – особено във финансов аспект. Но много хора споделят и други критерии, които са важни за тях при вземането на решение за смяна на работата.

Наличието на по-добри отношения на работното място в сравнение с тези на текущото е важно за всеки от трима от десет служители. За жените това е с по-голямо значение отколкото за мъжете. За приблизително същия брой хора потенциалът за развитие на кариерата е важен критерий за избор.

За 28% от отговорилите възможността компанията да предлага гъвкавост под формата на плаващо работно време, работа от вкъщи, повече дни отпуск или работа на непълен работен ден, е значителен фактор. Тази тенденция се наблюдава по-често сред жените.

Поради тези причини втората група важни въпроси при обмисляне на нова работа са:

 1. С кого ще работя и какви взаимоотношения преобладават на новото работно място?
 2. Какви конкретни възможности ще имам за лично развитие и растеж?
 3. Ще имам ли време за семейството и личните ми интереси извън работата?

Времето за пътуване до работното място е друг важен критерий, включен в цялостния процес на вземане на решение – то е от значение за 18% от респондентите в изследването (за 21% от жените и за 16% от мъжете).

Около 5% от хората вземат решение въз основа на конкретните нематериални придобивки, предлагани от компанията. Разпознаваемостта на работодателската марката и престижа са ключови за 5% от отговорилите, като това е значим фактор за 7,3% от хората на ниско и средно управленско ниво и за 8,4% от топ мениджмънта.

Така, по-рядко срещаните въпроси от служителите в процеса на избор на работа включват:

 1. Колко време ще пътувам?
 2. Какви други нематериални придобивки предлага работодателят?
 3. Колко престижно е да работя за този работодател (работодателската марка)?

Проучването на Paylab отчита и как служителите оценяват собствения си доход. Само една пета от служителите в прибалтийските страни (Естония, Литва и Латвия) и една четвърт от тези в Централна и Южна Европа (Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия и Сърбия) са убедени, че получават подходящо заплащане за работата си. Във Финландия изразяват най-голямо удовлетворение, там всеки втори приема доходите си за разумни.

Обратно, половината от респондентите в прибалтийските страни и в Централна Европа смятат, че доходите им не са достатъчни и не съответстват на полаганите усилия за изпълнение на работните задължения. Служителите в Словения и Литва изразяват най-голяма неудовлетвореност от заплатите си, като 6 от всеки 10 смятат, че заплатата им е неадекватна.

Коментари по темата: „По-високата заплата мотивира най-силно смяна на работата”

добавете коментар...

 1. Аман

  А добар дан, как спахта??

 2. Димитър Иванов

  Проблема тук е, че самия въпрос не е зададен достатъчно добре. Не съм сигурен, че за 10-15% по-висока заплата един човек от добра или ОК среда ще отиде на място, където не се знае как ще е колектива. И тук по-интересния въпрос, при какъв % увеличение на заплати бихте си били камшика.

 3. _

  А, голяма изненада.

  Само хората без опит се връзват на големите приказки за задружност, мисии, общи цели цели, ще променим света … пък и на всичкото отгоре има и разни социални придобивки, страшна работа 😀

  Но, след 2-3 работодателя на човек му просветва, че всичко това са пълни глупости.

  Повишенията и бонусите са по симпатии, парашутисти бол.

  Рано или късно хората се научават, че работата е за пари, всички големи приказки са за парлама.

Коментар