SAP с три нови решения за съответствие с GDPR

Три нови решения на SAP ще подпомагат организациите, обработващи данни на клиентите си в съответствие с Европейския регламент за защита на личните данни (GDPR). Продуктите вече са достъпни и могат да бъдат интегрирани поотделно или в пакет, съобщиха от немската софтуерна компания.

SAP Hybris Identity предлага сигурна регистрация за клиента и вход чрез уебсайтове, мобилни приложения и устройства, свързани от „интернет на нещата” (IoT), които използват гъвкави потребителски опции за удостоверяване, съобразяване със стандарти и функционалност за еднократно вписване.

SAP Hybris Consent представя и взима съгласие от клиента във връзка с условия за ползване на услуги и споразумения за поверителност, включително съгласие за използване на „бисквитки” и маркетингови съобщения.

SAP Hybris Profile превръща информацията за самоличността на клиента, профилните атрибути и други системни данни в отделен изглед за всеки клиент, като това може да бъде направено в реално време или на партиди фактически с всяко приложение, услуга или хранилище за данни.

Новите решения са добавка към съществуващия пакет решения на SAP за пълно съответствие с GDPR: SAP PowerDesigner, SAP Information Steward и SAP Information Lifecycle Management. С тяхна помощ организациите ще могат по-ефективно да управляват процеси, свързани с маркетинг, продажби и услуги, като същевременно дават възможност на клиентите да контролират споделянето на информация.

Много брандове днес се борят за това да изградят с онлайн клиентите си връзки, основани на доверие. Липсата на прозрачност и контрол на личната информация от страна на брандовете обаче е довела до разрушаване на доверието при дигиталното общуване. Според скорошно проучване, използването на данни без знанието на клиентите е основната причина те да се отдръпват от брандовете.

Регламентът за защита на личните данни (GDPR), който влиза в сила от 25 май, увеличава правата на европейските граждани и посетители и е приложим за организации навсякъде по света, когато се налага те да обработват лични данни на граждани от Европейския Съюз.

С интеграцията на наскоро придобитата Gigya, SAP предлага решения, които помагат на компаниите при установяване на прозрачност и контрол върху техните данни и при преодоляване на трудностите, свързани с получаването на „съгласие” чрез регистрация, управление на профили и др.

Решенията на SAP правят бързи изчисления, необходими за управлението на милиарди самоличности и хиляди дигитални активи сред стотици брандове. Всичко това цели да помогне на компаниите при изпълнение на изискванията на развиващите се регулации за поверителност и защита на личните данни.

„Необходимостта от „съгласие” се превръща в стратегическо бизнес предимство и създава основани на доверие връзки с клиентите”, посочи президентът на SAP Hybris Алекс Атцбергер. По неговите думи, „комбинацията от решения на SAP Hybris и Gigya е от огромна полза за клиентите”.

Коментар