Виваком на печалба от 319 млн. лв. през 2017 г.

Атанас Добрев, CEO на Виваком, обяви ръст на приходите и печалбата за миналата година

Виваком отчете общи приходи в размер на 890 милиона лева за 2017 г., което е с 1,6% повече спрямо предходната година. Телекомът отбелязва и устойчив ръст от 2,7% в коригираната EBITDA, която възлиза на 318 млн. лв., стана ясно днес при представяне на интегрирания доклад на компанията за миналата година.

Към края на 2017 г. общият брой клиенти на мобилни услуги на Виваком е 3 085 000, като се отчита ръст на дела на клиентската база на абонаментен договор – 89% спрямо 87% в края на 2016 г. Виваком твърди, че е увеличил пазарния си дял по приходи от мобилни услуги до 29%.

През годината операторът е привлякъл над 147 хиляди абоната с пренесени номера, стана ясно на пресконференцията днес. В допълнение, Виваком успява да запази устойчиво ниво на средномесечните приходи от потребител (ARPU), въпреки силната конкуренция на пазара – 11,4 лева за четвърто тримесечие на 2017 г.

Делът на приходите от мобилен интернет в общите приходи от мобилни услуги продължава да се увеличава, като за четвъртото тримесечие на 2017 г. достига 37% спрямо 33% за същия период на 2016 г. Принос за този ръст има и постигнатото от компанията 99% покритие на населението и 90,77% на територията на страната с 4G технологията, уточниха от телекома.

В края на 2017 г. Виваком има общо 480 000 абонати на фиксиран интернет, спрямо 437 000 за предходната година. 54% от всички потребители на фиксиран интернет използват оптичната мрежа на телекома, като в края на 2017 г. броят на покритите с оптична мрежа домакинства достига близо 1 130 000.

Виваком обяви още, че държи 61% пазарен дял при интерактивната телевизия (IPTV). Зрителите с платена ТВ услуга са се увеличили от 410 000 през 2016 г. до 447 000 в края на 2017 г. Телекомът реализира и по-висок дял на зрителите, ползващи интерактивна телевизия – 46% в сравнение с 42% в края на 2016 г.

Общата стойност на инвестициите на Виваком през 2017 г. е 181 милиона лева, като от тях 73% са вложени в развитие и поддържане на мрежовата инфраструктура на телекома.

Фокус на компанията и през следващата година ще бъде развитието на инфраструктурата й в съответствие с бързо навлизащите нови технологии и приложения. Оптичната мрежа на Виваком също остава приоритет за телекома с разширяване на покритието й с нови десетки хиляди домакинства.

Коментар