ЕС: Изкуственият интелект и етиката вървят ръка за ръка

Европейската комисия създава работна група от експерти по въпросите на изкуствения интелект. Групата ще разработи и проект на насоки относно етиката и изкуствения интелект, като използва за основа днешното изявление на Европейската група по етика в науката и новите технологии (ЕГЕ).

Изкуственият интелект (ИИ) може да донесе огромни ползи за нашето общество и икономика, като се започне от по-добро здравеопазване и се стигне до повишаване на сигурността на транспорта и до по-устойчиво земеделие. Възникват обаче и въпроси относно отражението му върху бъдещето на труда и вписването му в съществуващото законодателство, посочват от Брюксел.

Комисията е на мнение, че е необходим открит и приобщаващ дебат на широка основа относно начините за успешно и етично използване и развитие на изкуствения интелект. “Както винаги сме знаели, без доверие използването на технологии е невъзможно”, заяви заместник-председателят на Комисията Андрус Ансип, който отговаря за цифровия единен пазар.

Изкуственият интелект бързо се разви от цифрова технология за тесен кръг посветени до много динамична главна базова технология с потенциал за разкриване на нови пазари. Как обаче да подплатим този технологичен напредък с категорична позиция в полза на спазването на етичните принципи? Всичко се свежда до въпроса в какво общество искаме да живеем,  добави комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел.

По нейните думи, за да получим максимални ползи от изкуствения интелект, тази технология трябва винаги да се използва в интерес на гражданите и при спазване на най-високи етични стандарти и да утвърждава европейските ценности и основните права.

Процедурата за подаване на кандидатури за участие в експертната група по въпросите на изкуствения интелект стартира днес. До края на годината групата трябва да предложи проект на насоки относно етичната разработка и използване на изкуствения интелект, които да стъпват върху основните права на ЕС.

Насоките ще засегнат теми като справедливост, безопасност, прозрачност, бъдеще на труда, демокрация, а по-общо – въздействие върху прилагането на Хартата на основните права. Насоките ще бъдат изготвени след консултации на широка основа и ще бъдат в продължение на днешното изявление на Европейската група по етика в науката и новите технологии (ЕГЕ), която е независим консултативен орган към Европейската комисия.

Крайният срок за представяне на кандидатури за експертната група в областта на изкуствения интелект е 9 април, като стремежът на Комисията е групата да бъде сформирана до началото на май.

Коментари по темата: „ЕС: Изкуственият интелект и етиката вървят ръка за ръка”

добавете коментар...

  1. ха

    Естественият интелект върви ръка за ръка с понятието “дървен философ”. Е, при изкуствения интелект нещата ще са на едно ниво по-нагоре и вече ще можем да говорим за “железен философ”.

  2. AI

    Поздравления за въпроса!

  3. Beyond

    Въпрос: Естественият интелект и етиката вървят ли ръка за ръка? Какво можем да очакваме от изкуствен интелект, създаден от този естествен интелект?

Коментар