Родителите и ИТ общността опитват да спасят ТУЕС

Общественият съвет на ТУЕС представи днес исканията си към Министерство на образованието и науката

За незабавни законови промени, които да запазят успешния образователен модел на Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС), настояха родители на учениците на пресконференция днес в София. Това е необходимо, за да остане училището в структурата на Техническия университет – София (ТУ – София).

Родителите настояват да се запази организацията на учебния процес и програмата в ТУЕС, както и назначаването на преподавателите и директорите чрез конкурс от Ректора на Техническия университет.

553 родители на ученици в ТУЕС подписаха миналата седмица Отворено писмо до МОН с настояване за намиране на нормативно решение за запазване на успешния образователния модел на училището.

Онлайн петицията със същото искане е подписана от почти 5 000 души – предимно завършили училището, които днес заемат ключови позиции в ИТ сектора, както и от родители и представители на компании.

На пресконференцията днес представители на Обществения съвет на ТУЕС от името на родителите, подкрепени от Асоциацията на завършилите ТУЕС и представители на ИТ бизнеса, обявиха исканията си към Министерство на образованието и науката.

В допълнение, днес в МОН ще бъдат внесени и писма в подкрепа на запазването на модела на училището от повече от 50 ИТ компании, които са настоящи и бъдещи работодатели на професионалисти, завършили ТУЕС.

По всеобща оценка на ИТ бизнеса, ТУЕС е водещо ИТ училище и неговите възпитаници са сред най-търсените професионалисти

Опасенията за промяна на модела на работа на ТУЕС се изостриха, след като през август 2017 г. МОН изпрати искане директорът на ТУЕС към ТУ-София да бъде преназначен от сегашния си работодател ТУ – София към местното поделение на МОН – Регионално управление на образованието, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Този на пръв поглед формален ход ще доведе на практика до изваждане на училището от структурите на ТУ-София. Така ще се стигне до заличаване на успешния образователен модел на училището, доказал се през последните 30 години, който включва гъвкава учебна програма и специфичен учебен план, съгласуван с ТУ-София, университетски преподаватели и преподаватели професионалисти от водещите развойни фирми в България, достъп до лабораториите и научно-техническите ресурси на ТУ-София, дипломни защити пред академична комисия.

Ако бъдат прекъснати трудово-правните отношения на директора и учителите с ТУ-София, ще бъде прекъсната изцяло и юридическата връзка на училището с Техническия университет. Вследствие на това ТУЕС няма да може да има гъвкава учебна програма и специфичен учебен план, който отразява най-новите тенденции в ИТ сектора.

Сегашните преподаватели от ТУ-София няма да продължат работата си за ТУЕС. От една страна, заради ограниченията, поставяни с изискването за педагогическа правоспособност в ЗПУО, от друга – заради лишаването им от условията на академични преподаватели и загубата на академичните им звания.

ТЕУС се нуждае от подкрепа, за да остане водещо технологично училище

Професионалистите от компании, които преподават в ТУЕС, не биха имали интерес да продължат работата си и заради ограниченията, които ще се наложат върху учебната програма и невъзможността да преподават свободно най-новите и авангардни технологии.

Училището и учениците ще бъдат лишени и от значими придобивки като достъп до лабораториите и базата на ТУ-София, привилегиите за прием в университета, както и от важния за професионалната им квалификация дипломен проект, защитаван пред академична комисия.

По всеобща оценка на ИТ бизнеса, ТУЕС е водещо ИТ училище и неговите възпитаници са сред най-търсените професионалисти. Ученици на ТУЕС традиционно печелят призове от национални и международни състезания по програмиране, компютърни мрежи, роботика, вградени микрокомпютърни системи и др.

В училището се обучават ученици в специалностите „Системно програмиране“ и „Компютърни мрежи“. Ежегодно се приемат общо 4 паралелки нови ученици. През 2017 г. ТУЕС беше четвъртото най-желано училище след 7 клас и най-желаното технологично училище в София. Тази година ТУЕС ще отбележи своя 30-годишен юбилей.

Коментари по темата: „Родителите и ИТ общността опитват да спасят ТУЕС”

добавете коментар...

  1. Илия Вълков

    Наредено им е да няма образование в България и се подчиняват сляпо.
    Просто следват програмата на Алан Дълес…

  2. Джон Атанасов

    Как може такова безумие! Малоумни ли са в това МОН или просто продадени? Изгонете “Америка (за) срещу България” най-накрая от страната!!

Коментар