Alphabet X ще подобрява селското стопанство с AI

Лаборатория за нестандартни проекти на холдинга Alphabet, в състава на който е Google, изследва възможностите за използване на изкуствен интелект в селското стопанство, в частност – за по-ефективно производство на хранителни продукти, съобщи MIT Technology Review.

Екипът на Alphabet X изследва в момента как машинното обучение може да се съчетае с достиженията в областта на робототехниката и дроновете за подобряване на селското стопанство.

Лабораторията се занимава с проекти, които отговарят на три критерия: имат потенциал да решават проблеми, засягащи милиони хора; основават се на „смели” и „фантастични” технологии; съобразени са с реалността, така че да се реализират в рамките на пет-десет години.

Изкуственият интелект в селското стопанство може да помогне във взимането на решения, свързани със събирането на реколтата и използването на системи за напояване.

В допълнение, AI е способен да помогне в адаптирането на селското стопанство към условията на бързо-променящия се климат, да предсказва промените в метеорологичните условия, поведението на вредителите и други важни фактори.

Коментар